Ontstaan en geschiedenis

.Omstreeks 2001 wilden enkele nieuwe inwoners van de Bergstraat iets organiseren om de rest van de straat te leren kennen. Enkele koppen werden samen gestoken en al snel groeide het idee om de traditionele BBQ van de vroegere dorpsraad opnieuw te organiseren. Gelijk kwam het idee om opnieuw een dorpsvereniging op te richten. Carina Volont en Vera Noppen namen het initiatief en de Vriendenkring Mettekoven was geboren. Snel kwamen Omer Vanbrabant en Johnny Smisdom de rangen versterken en later sloten Alain Lowet en Didier Thirion ook aan

 

Onze doelstelling

 

We willen een aantal evenmenten per jaar organiseren om de dorpsgemeenschap samen te brengen. Het is ook de bedoeling om de eventuele opbrengst te investeren in materialen die voor de inwoners van Mettekoven beschikbaar gesteld worden

Onze vzw

 

Op 6 januari 2014 is in het Belgische staatsblad de oprichtingsakte van de vzw Vriendenkring Mettekoven gepubliceerd. Daarmee zijn we van een losse vereniging overgegaan tot een wettelijke Vzw met alle voorkomende rechten en verplichtingen.

Onze leden
Volont Carina:                voorzitter
Smisdom Johnny:        ondervoorzitter
Noppen Vera:                 secretaris
Vanbrabant Omer:        penningmeester
Rober Jos:                      lid
Lowet Alain:                    lid
Thirion Didier:                lid
Van Baelen Rene:         lid
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now